06 1000 18 96 info@cokoja.nl

Hoe gaat het in zijn werk?

Proces:

  • Samen met u stellen we vast waar het klanttevredenheidsonderzoek inhoudelijk over gaat. Uw praktijk en uw ambities zijn hierbij leidend. 
  • U selecteert deelnemers en nodigt hen, bij voorkeur zelf, uit.
  • Op basis van uw opvattingen over de door u te leveren dienst bedenken wij stellingen. Die stellingen gebruiken wij voor de discussie met de deelnemers. Extreme opvattingen buigen we in samenspraak om naar een meer realistische, gezamenlijke mening.
  • Samen met de deelnemers selecteren we de drie a vijf belangrijkste aanbevelingen voor het verbeteren van uw dienstverlening.

Vorm:

  • Wij houden een panelbijeenkomst met de door u geselecteerde deelnemers.
  • Aan een panelbijeenkomst kunnen maximaal vierentwintig personen deelnemen. Het kleinste aantal is vijf deelnemers.

Duur van de bijeenkomst:

  • De bijeenkomst duurt anderhalf tot twee uur.

Overig:

  • De deelnemers hoeven zich niet op de bijeenkomst voor te bereiden.
  • Wij geven u een schriftelijke rapportage, desgewenst aangevuld met de verbeteracties die u gaat uitvoeren. U kunt deze rapportage, bij voorkeur, ook aan de deelnemers verstrekken.